Beste opleider van Nederland
Ieder jaar een ander lesprogramma
Afwisselend en praktische les

Ontruimingsplan

Inleiding

Een ontruimingsplan is verplicht voor alle bedrijfspanden met twee of meer bouwlagen of met een oppervlakte van meer dan 500m2 en openbare gebouwen. Ook wordt het ontruimingsplan vaak verplicht gesteld door de brandweer in het kader van de gemeentelijke gebruiksvergunning.
Veel gemeentes eisen dat het ontruimingsplan is opgesteld volgens het NTA-8112 protocol. Dit is een landelijke leidraad voor ontruimingsplannen en er zijn verschillende uitgaven voor diverse soorten gebouwen. Alle ontruimingsplannen voldoen aan de NEN 8112:2010 nl norm.

De gegevens die nodig zijn voor het maken van het plan komen voort uit de risico-inventarisatie, installatietekeningen en overige bronnen binnen de organisatie.

Inhoud

Het plan bevat de volgende onderdelen:

Werkwijze

Er wordt informatie verzameld over het gebouw, organisatie en installatie(s) door middel van intakegesprek(ken), bouwtekeningen en/of rondgang door het gebouw (eventueel in combinatie met de uitvoering van de Risico-Inventarisatie & evaluatie). Er wordt tevens bepaald welke functie(s) het gebouw heeft.

Certificering

Het ontruimingsplan wordt uitgevoerd volgens het landelijke erkende NEN 8112:2010 nl norm. Indien gewenst sturen wij het ontruimingsplan naar de plaatselijke brandweer ter goedkeuring.

Doelgroep

De (model)bouwverordening eist voor de volgende gebouwen een ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan: - gebouwen met een oppervlakte van meer dan 500m2 - gebouwen - niet zijnde een woning - die bestaan uit 2 of meer bouwlagen Uiteraard kan een werkgever of gebouwbeheerder uit hoofde van eigen verantwoordelijkheid een ontruimingsplan en ontruimingsplan laten maken. Indien bijvoorbeeld na een brand waarbij gewonden of doden zijn gevallen blijkt dat de directie niet voldoende maatregelen heeft genomen, dan kan deze hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden!

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte bel (085) 066 7400 of neem contact met op.

Bel nu op 085-0667402 Mail ons op info@in1keerbhv.nl