Beste opleider van Nederland
Ieder jaar een ander lesprogramma
Afwisselend en praktische les

Ontruimingsplattegrond

Ontruimingsplattegronden zijn duidelijke en overzichtelijke plattegrondtekeningen, die als hulpmiddel dienen voor de evacuatie van het gebouw en bij de bestrijding van calamiteiten. Ook weten bezoekers, klanten en personeel welke vluchtroute ze moeten kiezen bij een calamiteit.

De plattegronden dienen opgehangen bij de ingang(en) en clustering van veiligheidsmiddelen zoals bij brandblusmiddelen als brandslanghaspels, brandblussers en handbrandmelders. Al onze plattegronden voldoen aan de NEN-EN-ISO 7010 norm. In scholen, hotels en andere gebouwen met veel wissled publiek moet er in iedere verblijf een plattegrond aanwezig zijn.

Inhoud

Op de tekeningen / plattegronden wordt het volgende aangegeven:

  • dwarsdoorsnede van het gebouw (etage);
  • vluchtroutes en (nood)uitgangen;
  • locatie van blusmiddelen,
  • EHBO-middelen,
  • brandmeldinstallatie BMI,
  • handbrandmelders,
  • hoofdafsluiters en andere veiligheidsmiddelen;
  • afsluiters gas en water en de hoofdschakelaar van de electriciteit.

Werkwijze

Uitgangspunt voor de plattegronden zijn bouwtekeningen (op schaal) van het gebouw welke de opdrachtgever aan ons dient te verstrekken of door ons wordt ingemeten. De geleverde tekeningen kunnen door ons gecontroleerd worden door middel van een rondgang door het gebouw. Hierbij geven we tevens de locaties van diverse veiligheidsmiddelen aan. Ook adviseren we de meest optimale locaties om de ontruimingsplattegronden op te hangen. Het ophangen van de plattegronden dient door de opdrachtgever gedaan te worden. De plattegronden worden door een professioneel tekenaar en vormgever vervaardigd. Hierdoor krijgt u niet alleen een pratische maar ook nog eens een prachtige tekening aan de muur. Wij printen deze vervolgens full-color op A3-formaat en A4 formaat op 200 grams papier. Tevens kunnen wij zorg dragen voor het leveren van kliklijsten en het ophangen ervan op locatie.

Doelgroep

De (model)bouwverordening eist voor de volgende gebouwen een ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan/plattegronden:

  • gebouwen met een oppervlakte van meer dan 500m2
  • gebouwen - niet zijnde een woning - die bestaan uit 2 of meer bouwlagen

Uiteraard kan een werkgever of gebouwbeheerder uit hoofde van eigen verantwoordelijkheid ontruimingsplattegronden laten maken. Indien bijvoorbeeld na een brand waarbij gewonden of doden zijn gevallen blijkt dat de directie niet voldoende maatregelen heeft genomen, dan kan deze hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden!

Contact

Wilt u meer weten neem dan eens contact met ons op. Wij kunnen de plattegronden leveren met kliklijsten, of printen op plexiglas, hout, pvc etc. Alles is bijna mogelijk om ook de plattegronden in de stijl van het kantoor te houden.

Voorbeelden

Ontruimingsplattegrond - in1keerBHV.nl

Bel nu op 085-0667402 Mail ons op info@in1keerbhv.nl