Beste opleider van Nederland
Ieder jaar een ander lesprogramma
Afwisselend en praktische les

Brandklassen

Een brand is niet zomaar een brand. Niet elke brand is namelijk hetzelfde en daarom kan ook niet elke brand met hetzelfde blusmiddel geblust worden. Daarom is er sinds 2003 voor de gehele Europese Unie een classificatiesysteem opgesteld. Verschillende soorten branden, of eigenlijk producten die in brand kunnen vliegen, zijn ingedeeld in verschillende brandklassen. Die brandklassen worden weer op blussers gezet, zodat het duidelijk is welk brandend product waarmee geblust kan worden.

In een volgende blog zullen de verschillende blusmiddelen en de brandklassen waarvoor zij geschikt zijn op een rijtje gezet worden. In deze blog zullen we ons echter focussen op de brandklassen en wat deze inhouden. De brandklassen worden aangeduid met letters.

Brandklasse A

Onder brandklasse A vallen vaste stoffen die branden. Dit zijn bijvoorbeeld hout, papier en textiel. Onder andere meubels, gordijnen, vloerbedekking en dekbedden vallen daarom onder brandklasse A. 

Brandklasse B

Onder brandklasse B vallen vloeistofbranden. Dit zijn onder andere benzine, aceton, verf, oplosmiddelen en schoonmaakmiddelen. Ook olie en vetten, behalve frituurvetten, vallen onder brandklasse B. Vloeistofbranden zijn oppervlaktebranden. Vloeistofbranden verspreiden zich snel en gaan vaak gepaard met veel rookontwikkeling.

Brandklasse C

Gasbranden vallen onder brandklasse C. Dit betekent dus onder andere LPG, methaan, propaan en aardgas. Een gasbrand ontstaat meestal doordat een fles die gevuld is met een brandbaar gas op een verkeerde manier is gebruikt.

Brandklasse D

Onder brandklasse D vallen metaalbranden. Metaalbranden zijn heel heet, omdat er extreem hoge temperaturen nodig zijn voordat metaal überhaupt gaat branden. Voorbeelden van metalen die zeer goed branden zijn magnesium, titanium, zirkonium, lithium, natrium of kalium.

Niet-geclassificeerde branden

Onder niet-geclassificeerde branden worden elektriciteitsbranden verstaan. Dit zijn bijvoorbeeld branden in de meterkast of de waterkoker.

Bel nu op 085-0667402 Mail ons op info@in1keerbhv.nl