Beste opleider van Nederland
Ieder jaar een ander lesprogramma
Afwisselend en praktische les
Laden...
Laad meer

BHV taken en verantwoordlijkheden

De BHV-er is verantwoordelijk voor hulpverlening binnen een bedrijf, school, instelling, verzorgingshuis of gezinshuis. Hij doet dit naast zijn gewone reguliere werk. Een werkgever is volgens de ARBO-wet verplicht minimaal één BHV-er aan te stellen. Het aantal BHV-ers is afhankelijk van de grootte van de organisatie, het soort organisatie en de risico's binnen de organistie. Een organisatie met een hoog risico of met een hoog aantal niet-zelfredzamepersonen zal meer BHV-ers nodig hebben als een bedrijf met alleen redzame kantoormedewerkers.

Taken

De BHV-er heeft als taak te reageren op incidenten in de organisatie. Na een incidentmelding gaan de eerste twee BHV-ers ter plaatse en nemen ze afhankelijk van de melding een verbandkoffer, AED of blustoestel mee. De BHV-er zorgt dat hij zo snel mogelijk overzicht krijgt van de situatie en zorgt als allereerste voor de belangrijkste regel binnen de BHV: LET OP UW EIGEN VEILIGHEID! Daarna zorgt hij voor de veiligheid van het slachtoffer en de omstanders. Een BHV-er is geen ambulanceverpleegkundige of brandweerman. Een BHV-er zal dus snel moet bedenken "wanneer bel ik 112"? De BHV-er kan alvast eerste hulp verlenen, een reanimatie starten of een beginnende brand blussen. Ook kan een BHV-er besluiten om een afdeling of gebouw tot een ontruiming als er bijvoorbeeld gevaar is voor cerder uitbreiding van de calamiteit zoals bij chemische stoffen en een uitslaande brand.

Verantwoordelijkheden

Een BHV-er is verantwoordelijk voor het snel en adequaat regeageren op een hulpverzoek of incident. De werkgever is er voor verantwoordelijk dat de BHV-er goed is opgeleid. Hij moet de BHV-er in de gelegenheid stellen om regelmatig zijn kennis bij te houden door middel van een een BHV cursus. Ook moet de werkgever er voor zorgen dat er altijd voldoende BHV-er binnen de organisatie aanwezig zijn. De werkgever zorgt er ook voor dat de BHV organisatie goed is uitgerust om zijn taak als BHV-er te kunnen uitvoeren. De BHV-er moet kunnen beschikken over voldoende hulpmiddelen zoals een verbandkoffer, portofoon, zaklamp, AED, brandcard, blusmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen PBM's zoalshoofdbescherming, adembescherming, oogbescherming, gehoorbescherming of handbescherming.

BHV cursus

Om de kennis van de BHV-ers optimaal te krijgen en te houden biedt in1keerBHV.nl de volgende BHV opleidingen aan:

Al deze trainingen zijn er op gericht om de BHV-er optimaal te laten functioneren bij een incident. Dit doen we bij in1keerBHV.nl door veel praktisch te oefenen met bijvoorbeeld portofoons, reanimatiepoppen, AED en lotus slachtoffer. Alle BHV cursussen kunt u ook binnen uw eigen organisatie laten plaatsvinden. Met onze BHV incompany cursus komen wij naar u toe.

Bel nu op 085-0667402 Mail ons op info@in1keerbhv.nl