Beste opleider van Nederland
Ieder jaar een ander lesprogramma
Afwisselend en praktische les

BHV Ploegleider

Heeft u een wat grotere BHV organisatie of wilt u het gewoon goed geregeld hebben, dan is het aan te bevelen om één of meerdere ploegleider(s) aan te stellen. De ploegleider geeft sturing aan een BHV team en zorgt er voor dat dit team optimaal kan worden ingezet bij een calamiteit. De ploegleider is tevens verantwoordelijk voor het houden van regelmatige oefeningen zodat de BHV organisatie feilloos op elkaar is afgestemd. De ploegleider is ook verantwoordelijk voor het materiaal van de BHV-ers zoals portofoons, zaklampen, AED, verbandkoffer etc. Hij zorgt ervoor dat als in perfecte staat functioneert.

Voor wie is de cursus bedoelt

De cursus is bedoeld voor grotere en kleinere BHV organisatie waarbij aansturing van een BHV team belangrijk is. Dit kan belangrijk zijn bij een bedrijf, verzorgingshuis, instelling, gezinshuis, school of verpleeghuis waar de risico's hoger zijn als in een normale niet risicovolle werkomgeving. Aansturing is dan belangrijk omdat er vaak gewerkt wordt met niet zelfredzame personen of een risico volle werkomgeving met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen of gevaarlijk machines. Het is dan belangrijk dat er centraal overzicht en aansturing is van het BHV-team en comminucatie met de externe hulpdiensten.

Inhoud van de cursus

Theorie over de BHV organisatie, hulpverleningsdiensten, BHV-plan en ontruimingsprocedures
Werken met scenario's: Verloop van een incident en hoe stuur ik dit aan als ploegleider.
Voorbeelden van scenario's: ongeval, brand en ontruiming
Leidinggeven aan de BHV organisatie
Alarmeren en communicatiemiddelen
Communiceren met externe hulpdiensten
Hoe ontruimen we als er brandcompartimenten zijn
Hoe werkt een brandmeldinstallatie BMI

Beschikbare oefenmaterialen

Bij de cursus zijn inbegrepen diverse voorbeelden van een BHV-ontruimingsplan, voorbeeldprocedures, instructies en formulieren voor de receptie, voorbeeldprocedures en instructies voor de BHV-ers en ploegleider, regels voor het gebruik van de portofoon en registratieformulier voor diverse incidenten.

Ploegleider worden

Wilt u ploegleider worden neem dan eens vrijblijvend contact met ons. De opleiding voor ploegleider is maatwerk en wordt meestal op de eigen locatie gegeven zodat we direct kunnen inspringen op de eigen werkomgeving van de ploegleider. U kunt een mail sturen of bellen met 085-0667402.

Bel nu op 085-0667402 Mail ons op info@in1keerbhv.nl