Beste opleider van Nederland
Ieder jaar een ander lesprogramma
Afwisselend en praktische les

BHV Ontruimingsoefening

Inleiding

Regelmatig uw BHV ontruimingsplan in de praktijk testen is niet alleen wettelijke verplicht, maar ook een zorgplicht richting uw medewerkers, bewoners, leerlingen of bezoekers.
Tijdens een BHV ontruimingsoefening benadrukken we de volgende aspecten:

 • veiligheid waarborgen
 • bewustwording
 • panieksituaties voorkomen
 • zelfvertrouwen kweken en vergroten
 • communicatieapparatuur testen
 • ontruimingsroutes nalopen
 • inzicht in brandcompartimenten

Waarom deze training?

Zou u blind – omdat u bijvoorbeeld door rookontwikkeling niets kunt zien – in uw bedrijfspand de weg weten naar een veilig heenkomen? Of uw medewerkers?
Deze en andere twijfels neemt u weg met het ontwikkelen van een Bedrijfsnoodplan/Ontruimingsplan overeenkomstig de Arbo-wetgeving, als vervolg op een bij u reeds uitgevoerde RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie).
De werkgever is verplicht oefeningen te houden, waarbij minimaal één ontruimingsoefening per jaar een goede richtlijn is. Om uw BHV ontruimingsplan goed te kunnen testen is een gestructureerde ontruimingsoefening noodzakelijk.

Voor wie?

Hoewel deze training in eerste instantie bedoeld is voor uw team van Bedrijfshulpverleners, worden bij de ontruimingsoefening indien gewenst al uw medewerkers, inwoners, leerlingen of een deel ervan betrokken. Het is van belang dat doelgroepen die kwetsbaar zijn en zeker mensen die niet zelfredzaam of waar grote groepen tegelijk geevacueerd moeten worden, snel en adequaat in veiligheid gebracht worden. Dit vereist een grote inzet van de BHV-ers.

Inhoud

De ontruimingsoefening omvat een generale repetitie van hoe bij een ongeval of calamiteit te werk dient te worden gegaan. Voor de oefening worden de specifieke doelstellingen besproken met alle betrokken BHV’ers. Daarna wordt een calamiteit in scène gezet en wordt de ontruiming met alle betrokkenen geoefend.

We kunnen, om de ontruimingsoefening zo realistisch mogelijk te maken, kunenn we gebruik maken van vuursimulatie, rooksimulatie, geursimulatie en geluidsimulatie. Ook is het mogelijk om een BHV lotus slachtoffer in te zetten.

Het trainingsprogramma is als volgt ingedeeld:

 • bespreken en toetsen van het ontruimingsplan
 • algemene richtlijnen voor de uitvoering van de ontruimingsoefening
 • taakverdeling binnen de organisatie (BHV’ers, medewerkers)
 • instructies voor de medewerkers m.b.t. onder meer de vluchtwegen/verzamelplaatsen
 • werking van de brandmeldcentrale BMI
 • het ontruimen en de ontruimingssignalen
 • omgaan met communicatieapparatuur zoals een portofoon
 • eerste en tweede ontruimingsoefening
 • eigen werkplek en locatie
 • evaluatie en nagesprek met de directie en het team van Bedrijfshulpverleners

Certificaat en materiaal

De oefening wordt afgesloten met een evaluatie. Bij goed gevolg wordt een certificaat van deelname uitgereikt.

Duur en locatie

Deze sessie duurt een halve dag tot maximaal één dag (afhankelijk van uw situatie) en wordt gegeven op locatie bij de klant.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte bel (085) 066 7400 of mail ons gerust.

ontruimingsoefening - in1keerBHV.nl

Bel nu op 085-0667402 Mail ons op info@in1keerbhv.nl