Beste opleider van Nederland
Ieder jaar een ander lesprogramma
Afwisselend en praktische les

Risico-inventarisatie & -evaluatie (Ri&E)

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie is een verplicht onderzoek voor iedere werkgever die personeel in dienst heeft of personeel inleent. Alle bedrijven met personeel moeten in Nederland schriftelijk vastleggen of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Alle informatie over Ri&E vindt op de site van het ministerie van SZW op www.rie.nl.

in1keerBHV.nl en de RI&E

Met Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (Ri&E) inventariseren  we binnen  uw organisatie de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers. De deskundige van in1keerBHV.nl maakt een inschatting van de risico’s waarbij er wordt gekeken naar de grote van een risico, de kans dat het risico optreedt en welk effect het risico teweeg brengt.

Plan van aanpak

Wanneer de risico’s zijn geanalyseerd wordt er een Plan van Aanpak opgesteld.  In het plan van aanpak (pva) wordt aangeven binnen welke termijn uw bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico's, en wat deze maatregelen opleveren.

Toetsen

Heeft u meer dan 25 medewerkers of is er geen goedgekeurde branche Ri&E beschikbaar dan moet de Ri&E getoets worden. In onderstaand schema kunt u zien wanneer dat moet. De toetsing moet gebeuren door Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist, Arbeids- & Organisatiedeskundige of bedrijfsarts. Heeft u de Ri&E ook nodig voor de VCA-bedrijfscertificering dan heeft u een VGM Ri&E nodig die getoets moet worden door een kerndeskundige. Wij beschikken over deze kennis en kunnen dus de Ri&E laten toetsen volgens de voorschriften die gelden.

Wat levert het op?

De voordelen van een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (Ri&E) zijn:

  • Voorkomen van ongevallen
  • Terugdringen van ziekteverzuim
  • Vergroten van veiligheidsbewustzijn onder uw medewerkers
  • Inzicht in risico’s binnen uw bedrijfsvoering
  • U voldoet aan de wettelijke verplichtingen van de ARBOWET

Bent u Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (Ri&E) plichtig?

In onderstaande illustratie kunt u zien of u Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (Ri&E) plichtig bent.

Wanneer dit het geval is kunt u bij in1keerBHV.nl terecht voor een deskundig advies.

 

Bent u Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (Ri&E) plichtig? Wij helpen u graag met het opstellen van een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (Ri&E)!

Neem vrijblijvend contact op met in1keerBHV.nl voor aanvullende informatie betreffende een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (Ri&E).

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte bel (085) 066 7400 of mail ons gerust.

Bel nu op 085-0667402 Mail ons op info@in1keerbhv.nl